Съдържание 1/2018

 

Миряна Янакиева

Уводна статия: За списанието и неговия първи брой … към статията

Яни Милчаков
Полемика-поетика-политика. Споровете на Никола Георгиев:
от зачеркнатата буква до оборената система … към статията

Владимир Игнатов, Калина Захова, Надежда Стоянова

Насмешливо литературознание: уводни думи

Владимир Игнатов
Насмешливо литературознание: сегашните даскали ли?
Не съм от тях … към статията

Калина Захова
Насмешливо литературознание:
човекът – най-смешното животно … към статията

Надежда Стоянова
Насмешливо литературознание: „Кубистичните тигри“
на Гео Милев … към статията

Сирма Данова
Граници на диалога. Последното Ботево стихотворение … към статията

Благовест Златанов

Г. С. Раковски като подготвител и съсътворител на духовно-историческите визионерства на П. П. Славейков … към статията

Дечка Чавдарова
Един неизследван „мълчалив диалог“ между българската
и руската литература (продължение на темата
„Алеко Константинов и Николай Лейкин“) … към статията

Цветан Ракьовски
Стихосбирката „Безсъници“: идеологически
и композиционни ракурси … към статията

Регина Койчева
Никола Георгиев, Радосвет Коларов и старобългарската
химнография (Читателски записки на химнолога) … към статията

Красимир Христакиев
Святост и грация, сериозност и игра в метафоничното поле … към статията

Пламен Шуликов
Ценностната норма за репортажна откровеност (candid).
Литература и фотография у нас в края на ХIХ
и началото на ХХ век … към статията

Миряна Янакиева
Литературата, теорията и постчовешкото … към статията

Георги Илиев
Раждането на субекта сред сирени, циклопи
и жертвоприношения … към статията

Александър Феодоров
Играта на познание … към статията

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература