Биография – Доц. д-р Пенка Ватова (Penka Vatova)


 Доц. д-р Пенка Ватова работи в направление История на новата и съвременна българска литература в Института за литература при БАН. Завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и е защитила дисертация на тема „Литературният живот в периодичния печат през годините на войните (1912–1918)“. Участва в редица научноизследователски проекти на Института за литература, ръководител e на проекта „Периодика и литература“ (от 2003) и на „Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)“ (от 2017) . Ръководител e на Сектор за научно-приложна и издателска дейност с Издателски център „Боян Пенев“ в Института за литература (от 2012). Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература след Освобождението, историята на литературния периодичен печат, културната идентичност. Автор е на две книги с изследвания и на десетки статии и студии.


© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература