Полезни връзки

Институт за литература – http://ilit.bas.bg

Сп. „Литературна мисъл“ – http://litmis.eu

„Българският литературен модернизъм“ – http://bgmodernism.com

„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“ – http://bglitarchives.org

Виртуална библиотека „Иван Шишманов“ – http://bglit.org/page/bg/nachalo.php

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература