Игнатов, Захова, Стоянова – Насмешливо литературознание

Насмешливо литературознание                                                                                       „Литературна история“, 1/2018

Насмешливо литературознание

Изтегли в PDF

Текстовете са вдъхновени от нашите приятелски разговори с професор Никола Георгиев, от споделените мисли, анализи, питания и търсения в периода 2016–2017 г. Неговата идея за насмешливо литературознание ни ентусиазира да потърсим гледната точка на насмешливия литературовед в различни посоки в българската литература, всеки според интересите си. Оставаме дълбоко признателни на проф. Георгиев за „свободата в подхода“ към литературата, за вдъхновението и за широтата на мисленето, които винаги ни е давал.

Владимир Игнатов, Калина Захова, Надежда Стоянова

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература