Игнатов, Владимир (Ignatov, Vladimir)

Владимир Игнатов

Владимир Игнатов (1987) е доктор по българска литература (2015), преподавател по български език и литература в 9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”, хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в областта на историята на българската литература (XIX – XX в.), развойните процеси в българската драматургия, полиморфното творческо присъствие на Константин Константинов.

 

Vladimir Ignatov

Vladimir Ignatov (PhD) is teaching literature at the French school „Alphonse de Lamartine”, Sofia. He is adjunct assistant professor at the University of Sofia. His scientific interests are in the field of the history of the Bulgarian literature, especially of the Bulgarian dramaturgy. He studies also the literary works of the Bulgarian writer Konstantin Konstantinov.

© Институт за литература – БАН, 2018 ISSN ……                                    Webmaster Patrick Anderson
Институт за литература